English Deutsch Nederlands Griechenland

Wetenschap

Onze planeet is omgeven door een grote magnetisch veld. Men gaat er vanuit dat meer dan 95% van het magnetisch veld binnen de aarde ontstaat. Dit aard magnetisch veld t beschermt onder andere onze aarde tegen deeltjes uit de ruimte. Als deze deeltjes onstaan  bv door zonnevlammen,en deze in het aardmagnetisch veld binnendringen, kunnen veranderingen op de aarde worden gemeten. Dit betekent dat alles een bepaalde vibratie heeft.

Elk wezen of bestandsdeel op aarde, levend of niet heeft een frequentie. De menselijke cel heeft ook een frequentie. Ons lichaam bestaat uit ongeveer 100 biljoen cellen. Elk van deze cellen heeft 10 tot 25 reacties per seconde (equivalent aan een computer met 64 GB geheugen). De cellen vormen de organen en botten, waarbij elke cel elektromagnetische golven heeft. Elk orgaan zoals de lever, het hart of de longen heeft zijn eigen frequentie van trillingen, wat betekent door ons lichaam stroom trekt, die wordt gemeten in Hertz (Hz). Hersencellen kunnen bijvoorbeeld worden gemeten door het elektro encefalogram (EEG).

Elektromagnetische trillingen frequenties

Alle elektrische apparaten zoals bijvoorbeeld lampen, radio, TV, computer, mobiletelefoons en magnetrons maar bv ook hoogspannings leidingen gebruiken een frequenties die onsamenhangend en chaotische is. Deze frequenties kan onze menselijke frequenties storen en beëinvloeden . Een menselijk lichaam, dat zich binnen zijn normale bereik van trillingen bevindt,is gezond. De normaal harmonieuze trillingen van het lichaam kunnen echter ook negatief beëinvloed worden als mensen worden blootgesteld aan fysieke of emotionele druk (stress). Ook kunnen deze energie verstoringen in het lichaam invloed hebben op het ontstaan van ziekten omdat ons immuun system minder goed functioneerd

Ziekten en ontsteking kunnen hierdoor sneller ontstaan. Als bij de mensen, de frequentie afneemt, beginnen abnormale processen zoals ziekten zich te ontwikkelen.

Wanneer deze ziekten en aandoeningen zich ontwikkelen, onstaat vaak een gebrek aan evenwicht in het lichaam. Deze elektromagnetische ongelijkheid is dan reden dat de specifieke trillingsfrequenties van moleculen, de cellen, het weefsel of de organen in het lichaam worden veranderd. Als we het lichaam terug kunnen brengen tot het bereik van de normale, gezonde frequentie, herstelt het de harmonieus evenwicht. Dit kunnen wij doen door de cellen opnieuw te “informeren” of te wel  te voorzien van de juiste frequentie. Dit kan gerealisserd worden door het dragen van een Secrino product welk behandeld is met de BZI-Technologie.

"De onmogelijkheid van wetenschappelijk bewijs rechtvaardigt niet de verwerping van een manier van behandeling die zich reeds eeuwen heeft bewezen. Het succes van een bepaalde behandeling bepaald of iets waar is of niet . Men moet niet veroordelen, wat men niet kent."
Manfred Köhnlechner

Onderzoek naar de werking van de Energie drank van de firma Global Impuls GmbH (BZI Technologie)

Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek:

ISIS instituut voor sportwetenschap.
Instituut voor slaapmedicatie en interdisciplinair slaaponderzoek in Münster

Afdeling:   PHYSIOLOGIE                                                   

Tijdsduur van het onderzoek:                               Februari en Maart 2015

Aantal testpersonen:                                               32

Onderzoeknummer:                                                NR. 19/209/2/15-RSNH-1

Doel van het onderzoek:

Onderwerp van het onderzoek is, een empirische evaluatie van de uitwerking van de vloeistof op de prestatie van sporters. Het onderzoek moet volgens de internationale richtlijnen weergeven wat het resultaat van het toedienen van de vloeistof is op de verbetering van de prestaties tijdens de Fietstraining (PWC waarde). Dit geheel geschied volgens de gebruikte methoden met objectieve indicatoren. ( vgl. Wölk, Velden & Krug, 1993 en Wölk, Wölk, Velden, Guevara, Neger, Krug, Wittemberg, Marquardt, 1994, Tomczak 1998 ff)

Na de eerste resultaten van de test ( van de gehele groep) zal het resultaat na 4 weken opnieuw onderzocht worden. Dit volgens de in de sportwetenschap gebruikelijke methode (Spiroergometrie Aeroscan), de Marees (1998).

Testpersonen

Aan dit onderzoek namen 32 sporters (21m/11v in de leeftijd van 20 tot 38) deel. De test en de resultaten van de test worden in de studio uitgevoerd terwijl de Sporters verbonden zijn met een Ergometer (Watt Control, dit is een apparaat waarmee de hoeveelheid arbeid die een lichaam of een deel hiervan verricht, gemeten kan worden) Het doel van het onderzoek werd niet aan de sporters vermeld. Zij wisten alleen dat ze deelnamen aan een sportmedisch onderzoek.

Meetinstrumenten

De gedurende het onderzoek gebruikte systemen (aeroscan, polar S 810i) Werken volgens de internationale richtlijnen.

Als parameter zijn gebruikt: Hartritme variabiliteit (PolarS810i),
Stofwisseling activiteit, Vsubmax, PWC (areoscan)
Als extra BIAmed impedantie meting (BZM, fasenhoek volgens Tomczak)

De uitkomsten worden voor elke deelnemer afzonderlijk berekent en gemiddeld (pers) en gemiddeld (ges) samengevat.

Tijdsgebonden onderzoek voor de gehele groep 

0.week                                               vooronderzoek

1e .week                                             1e . Test

Protocol                                               32 x Protocol

Gewenning                                         Onderzoeksfase

Tijdsgebonden onderzoek groep A (Willekeurig gekozen)

 2e week                                             2e test

Protocol                                            32 x Protocol

Gewenning                                        Onderzoeksfase

4e week                                             3e test

Protocol                                            32 x Protocol

Tijdsgebonden onderzoek groep B ( Willekeurig gekozen)  

2e week                                              2e test

Protocol                                            32 x Protocol

Gewenning                                        Onderzoeksfase

4e week                                             3e test

Protocol                                            32 x Protocol

De testen van de complete groep bleven gedurende de 4 weken gelijk net als de voedingspatroon en de algemene vloeistof toediening.
Als extra kregen de sporters een “sportdrank” in een bidon 15 minuten voor en 15 minuten na de test.

1e test                                    Onderzoeksgroep: Water

                                                Controlegroep: Water

2e test                                    Onderzoeksgroep: Water met siroop

                                                Controlegroep: Water

Uitkomsten

Gezien het geringe aantal test personen ( onderzoeksgroep 16 en controlegroep 16) Werd er van een inferenzstatische evaluatie af gezien. De uitkomsten worden beschreven met standaard afwijkingen.

Vooronderzoek: overname van de uitkomsten: De resultaten van alle deelnemers worden als 100% basis geïnterpreteerd, dat wil zeggen dat de individuele uitkomsten gemeten worden aan de groep uitkomst welke als 100% geldt. De deelnemers worden willekeurig  aan de groep A (onderzoeksgroep) of aan de groep B (Controlegroep) toegewezen. ( Willekeurig volgens, Essing,W 1985)

In Groep A (n=16) waren er 5 deelnemers die beduidend beter presteerde. en 4 deelnemers die beter presteerden!

In groep B (n=16) waren er slechts 2 die beter presteerde.

De gezamenlijke gemiddelde verbetering (PWC) van de onderzoeksgroep lag 12,78% hoger dan die bij de controlegroep (n=16)

Uitkomst: Groep A (n=8) de prestatie was bij 5 deelnemers duidelijk beter geworden, bij 2 deelnemers beter geworden.

Groep B (n=8) de resultaten waren  bij 1 deelnemer beter geworden, 4 deelnemers hadden geen meetbare verbetering en 1 deelnemer toonde een negatieve ontwikkeling (virus infectie, 1 week)

Samenvattend 

De in het voorliggende onderzoek getoonde resultaten ondersteunen de hypothese dat er een duidelijke verbetering in de prestaties plaatsvind bij gebruik van een drank welke voorzien is van de BZI Technologie. Controlgroep: Water,  onderzoeksgroep: Water met siroop welke voorzien is van de zogenaamde BZI-technologie)