English Deutsch Nederlands Griechenland

Wetenschap

Onze planeet is omgeven door een grote magnetisch veld. Men gaat er vanuit dat meer dan 95% van het magnetisch veld binnen de aarde ontstaat. Dit aard magnetisch veld t beschermt onder andere onze aarde tegen deeltjes uit de ruimte. Als deze deeltjes onstaan  bv door zonnevlammen,en deze in het aardmagnetisch veld binnendringen, kunnen veranderingen op de aarde worden gemeten. Dit betekent dat alles een bepaalde vibratie heeft.

Elk wezen of bestandsdeel op aarde, levend of niet heeft een frequentie. De menselijke cel heeft ook een frequentie. Ons lichaam bestaat uit ongeveer 100 biljoen cellen. Elk van deze cellen heeft 10 tot 25 reacties per seconde (equivalent aan een computer met 64 GB geheugen). De cellen vormen de organen en botten, waarbij elke cel elektromagnetische golven heeft. Elk orgaan zoals de lever, het hart of de longen heeft zijn eigen frequentie van trillingen, wat betekent door ons lichaam stroom trekt, die wordt gemeten in Hertz (Hz). Hersencellen kunnen bijvoorbeeld worden gemeten door het elektro encefalogram (EEG).

Elektromagnetische trillingen frequenties

Alle elektrische apparaten zoals bijvoorbeeld lampen, radio, TV, computer, mobiletelefoons en magnetrons maar bv ook hoogspannings leidingen gebruiken een frequenties die onsamenhangend en chaotische is. Deze frequenties kan onze menselijke frequenties storen en beëinvloeden . Een menselijk lichaam, dat zich binnen zijn normale bereik van trillingen bevindt,is gezond. De normaal harmonieuze trillingen van het lichaam kunnen echter ook negatief beëinvloed worden als mensen worden blootgesteld aan fysieke of emotionele druk (stress). Ook kunnen deze energie verstoringen in het lichaam invloed hebben op het ontstaan van ziekten omdat ons immuun system minder goed functioneerd

Ziekten en ontsteking kunnen hierdoor sneller ontstaan. Als bij de mensen, de frequentie afneemt, beginnen abnormale processen zich te ontwikkelen.

Wanneer deze processen zich ontwikkelen, onstaat vaak een gebrek aan evenwicht in het lichaam. Deze elektromagnetische ongelijkheid is dan reden dat de specifieke trillingsfrequenties van moleculen, de cellen, het weefsel of de organen in het lichaam worden veranderd. Als we het lichaam terug kunnen brengen tot het bereik van de normale, gezonde frequentie, herstelt het de harmonieus evenwicht. Dit kunnen wij doen door de cellen opnieuw te “informeren” of te wel  te voorzien van de juiste frequentie. Dit kan gerealisserd worden door het dragen van een Secrino product welk behandeld is met de BZI-Technologie.

"De onmogelijkheid van wetenschappelijk bewijs rechtvaardigt niet de verwerping van een manier van behandeling die zich reeds eeuwen heeft bewezen. Het succes van een bepaalde behandeling bepaald of iets waar is of niet . Men moet niet veroordelen, wat men niet kent."
Manfred Köhnlechner